ENVIRONMENT_NAME: prdNEXT_PUBLIC_URL: https://www.hse.ie/dcc
Skip to main content

Tairseach Féinseirbhíse Theastas Digiteach COVID an AE

Fáilte chuig Tairseach Féinseirbhíse Theastas Digiteach COVID an AE.

Is féidir leat an tairseach seo a úsáid chun an líon gníomhaíochtaí a bhainistiú a bhaineann le do Theastas Vacsaínithe nó le do Theastas Téarnaimh , gan gá a bheith le glaoch ar ionad glaonna Theastas Digiteach COVID.

I gcás teastas atá bunaithe ar thorthaí tástála diúltacha RT-PCR, cuirfidh seirbhís tástála phríobháideach RT-PCR Teastas Digiteach COVID ar fáil. Bíonn teastais bunaithe ar RT-PCR bailí ar feadh 72 uair an chloig i ndiaidh go ndearnadh an tástáil.

Le tosú, ní gá ach an tseirbhís a roghnú a theastaíonn uait thíos agus na sonraí riachtanacha a sholáthar ar an bhfoirm.

Mura féidir leat teacht ar an méid a theastaíonn uait nó má theastaíonn cabhair bhreise uait, is féidir leat glaoch ar ár Líne Chabhrach ar 1800 807 008 nó +353 1 903 6437 nuair a bhíonn tú ag glaoch ó áit taobh amuigh d’Éirinn. Tá an Líne Chabhrach ar oscailt ó Luan go hAoine, ó 9:00r.n. go 5:00i.n.

Le rolladh amach rathúil na dáileoga teanndáileog de na vacsaíní COVID-19 in Éirinn, tá obair ar bun chun Deimhnithe Digiteacha COVID an AE a eisiúint a léiríonn na dáileoga breise seo. Eiseofar deimhnithe ón 6 Eanáir 2022 chuig baill den phobal a bhfuil teanndáileog faighte acu in Éirinn, agus seachadfar na deimhnithe ar bhonn céimnithe sna laethanta amach romhainn. Tabhair faoi deara le do thoil go dtiocfaidh rialacháin an AE lena mbunaítear tréimhse bailíochta 9 mí ar dheimhnithe vacsaínithe príomhúla le haghaidh taistil laistigh den AE i bhfeidhm ar 1 Feabhra.

Níl mo theastas faighte agam go fóill agus tá orm an méid seo a leanas a dhéanamh:

Tá mo theastas faighte agam agus tá orm an méid seo a leanas a dhéanamh:


An raibh a fhios agat?...

Taisteal

Ní gá duit cáipéis taistil an Teastais Dhigitigh COVID a bheith agat roimh ré chun taisteal a dhéanamh ach is fusa taisteal a dhéanamh laistigh den AE nuair a bhíonn sé agat. Beidh ort cloí go fóill leis an mbeart sláinte poiblí atá i bhfeidhm sa tír a bhfuil tú ag taisteal chuici. Is féidir leat teacht ar shonraí faoi na bearta seo agus na riachtanais iontrála ar an láithreán gréasáin ReOpen Europe ar féidir leo cabhrú leat do thaisteal san Eoraip a phleanáil, agus tú dod’ choinneáil sábháilte agus sláintiúil i gcónaí.