Scéim um íocaíochtaí drugaí

Scéim thábhachtach í seo a chlúdaíonn teaghlaigh agus daoine aonaracha maidir le costas cógas a fhaightear ar oideas. Faoi bhun na Scéime um Íocaíochtaí Drugaí ní bheidh ar aon teaghlach ná ar aon duine aonarach níos mó ná an tairseach mhíosúil ceadaithe a íoc in aon mhí amháin ar son drugaí, cógas ná fearas a fhaightear ar oideas agus atá le haghaidh úsáide an duine sin nó a t(h)eaghlaigh le linn na míosa sin.

Foirm Iarratais don Sceim um Aisiocaiochtai Drugai.pdf (size 94.4 KB)