Déan Teagmháil linn

Tá sé mar pholasaí ag FnaSS go bhfuil sé de dhualgas ar an bhfoireann uilig, is cuma cén grád nó post atá acu, leas leanaí a chur chun cinn agus iad a chosaint ó dhíobháil. Níl sé sách maith gan tada a dhéanamh má tá aon eolas agat go raibh, go bhfuil nó go bhféadfadh leanbh a bheith i gcontúirt ó dhrochúsáid nó go ndéanfaí faillí air/uirthi.

report image

Tá Oifigigh Oiliúna agus Forbartha ag Oifig Náisiúnta um Thús Áite do Leanaí atá ábalta comhairle agus treoir a thabhairt maidir le Tús Áite do Leanaí. Tá sonraí teagmhála na foirne a chlúdaíonn na hEagraíochtaí Sláinte Pobail (CHO), na Grúpaí Ospidéal agus na Seirbhísí Náisiúnta thíos:

 

IE Director

Enda Fulham

enda.fulham@hse.ie

CHO1

Tír Chonaill, Sligeach, Liatroim, Cábhán, Muineachán

Donna Donoghue - 087 0973590

donna.donoghue1@hse.ie

Grúpa Ospidéal Saolta & Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn

CHO2

Gaillimh, Maigh Eo, Ros Comáin

Ann Davis - 087 1669050

ann.davis@hse.ie

Clive Greally - 087 0670430

clive.greally@hse.ie

Grúpa Ospidéal Saolta

CHO3

An Clár, Luimneach, Tiobraid Árann Thuaidh

Marta Bogacz-O'Malley - 087 3696574

marta.bogacz-omalley@hse.ie

Grúpa Ospidéal Ollscoile Luimnigh

CHO4

Ciarraí, Tuaisceart Chorcaí, Laoi Thuaidh, Laoi Theas, Iarthar Chorcaí

Siobhán Bruen - 087 6690868

siobhan.bruen@hse.ie

Jenny Healy - 087 3510679

jennifer.healy1@hse.ie

Grúpa Ospidéal an Deiscirt/Iardheiscirt

CHO5

Tiobrad Árann Theas, Ceatharlach, Cill Chainnigh, Port Láirge, Loch Garman

Tracy Deegan - 087 6704769

tracey.deegan@hse.ie

Rob O'Connor - 087 1653390

robert.oconnor2@hse.ie

Grúpa Ospidéal an Deiscirt /Iardheiscirt

CHO6

Cill Mhantáin, Dún Laoghaire, BÁC Thoir Theas

Barbara Cullinan - 087 1743935

barbara.cullinan@hse.ie

Gary McGovern - 087 0906780

gary.mcgovern@hse.ie

Grúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann

CHO7

Cill Dara, Cill Mhantáin Thiar, BÁC Thiar, Cathair Átha Cliath Theas, BAC Thiar Theas

Sharon Shiels - 087 9495161

sharon.shiels@hse.ie

Grúpa Ospidéal Bhaile Átha Cliath, Lár na Tíre & Ospidéal do Leanaí

CHO8

Laois, Uíbh Fhailí, An Longfort, An Iarmhí, An Lú, An Mhí

Helen Hanlon - 086 8157240

helen.hanlon@hse.ie

Grúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann, RCSI & Baile Átha Cliath, Lár na Tíre

CHO9

Dublin North, Dublin North Central,         
Dublin North West

Eva Alford - 087 7902940

eva.alford@hse.ie

Grúpa Ospidéal Oirthear na hÉireann, RCSI & Ospidéal do Leanaí

Seirbhísí Náisiúnta

Barry Higgins - 087 3563055

barry.higgins@hse.ie

Má bhaineann do cheist le hoiliúint um Thús Áite do Leanaí, tabhair faoi deara gur oiliúint éigeantach atá : 'An Introduction to Children First' d’fhoireann FnaSS uilig. Tá sé mar pholasaí ag FnaSS go mbeadh buntuiscint um Oiliúint i dTús Áite do Leanaí, ag an bhfoireann uilig san FnaSS (buan, sealadach, gníomhaireacht, locum nó ar cuairt) micléinn agus oibrithe deonacha, is féidir an buntuiscint seo a fháil tríd an modúl R-fhoghlama a dhéanamh. Má bhíonn riachtanais oiliúna eile agat tar éis an mhodúil R-fhoghlama a chríochnú, cliceáil ar an mír a bhaineann le hoiliúint thíos.

E Learning photo


Oiliúint i dTús Áite do Leanaí

Tá an Oiliúint i dTús Áite do Leanaí, éigeantach don fhoireann uilig san FnaSS (buan, sealadach, gníomhaireacht, locum nó ar cuairt) micléinn agus oibrithe deonacha, is cuma cén grád nó ról atá acu.

IE Further Training

Moltar freisin do na foirne sna gníomhaireachtaí atá á maoiniú ag FnaSS agus sna seirbhísí ar conradh ón FnaSS, an Oiliúint i dTús Áite do Leanaí a chríochnú.

Céard atá I dTús Áite do Leanaí? Oifig Náisiúnta Tús Áite do Leanaí, FnaSS Achmhainní Ceisteanna coitianta Déan Teagmháil linn