Conas imní maidir le Cosaint nó Leas Leanaí a thuairisciú

Tá sé mar pholasaí ag FnaSS go bhfuil sé de dhualgas ar an bhfoireann uilig, is Cuma cén grád nó post atá acu, leas leanaí a chur chun cinn agus iad a chosaint ó dhíobháil. Níl sé sách maith gan tada a dhéanamh, má tá aon eolas agat go raibh, go bhfuil nó go bhféadfadh leanbh a bheith i gcontúirt ó dhrochúsáid nó go ndéanfaí faillí air/uirthi.

Baineann céimeanna éagsúla le tuairisciú ábhar imní i dtaca le cosaint nó leas leanaí, ag brath ar cé tú féin. Roghnaigh an catagóir thíos is fearr a dhéanann cur síos ortsa, chun eolas a fháil faoi cé aige nó aici ar chóir duit imní a thuairisciú.

Modhanna Tuairiscithe Do:

IE Staff IE Funded
IE Contracted IE GP IE Public
IE Parents IE Children

Naisc úsáideacha:

An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

Fhoirm Thuairiscithe Chaighdeánach (Standard Report Form)

An Garda Síochána

Céard atá I dTús Áite do Leanaí? Oifig Náisiúnta Tús Áite do Leanaí, FnaSS Achmhainní Ceisteanna coitianta Déan Teagmháil linn