Oifig Náisiúnta um Thús Áite do Leanaí

report image

 Is é cosaint agus leas an linbh an rud is tábhachtaí thar aon ní eile agus tá gach duine freagrach as.

Tá Oifig Náisiúnta, Tús Áite do Leanaí FnaSS tiomanta do thacú leis an mbainistíocht agus leis an bhfoireann chun seirbhísí níos sábháilte agus níos fearr a chur ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga.

Is é ár sprioc, cleachtas leanbh-lárnach a chur chun cinn tríd Tús Áite do Leanaí, Treoir Náisiúnta agus an reachtaíocht agus polasaithe um chosaint leanaí atá bainteach leis, a chur i bhfeidhm go h-éifeachtach.

Is é an ról atá againn, oiliúint, eolas, comhairle agus treoir a chur ar fáil maraon le tacú le hathrú cultúrtha dearfach agus cabhrú le tuiscint chomhroinnte maidir le cosaint agus leas leanaí. Cinnteoidh sé seo go mbeidh gach duine againn ag obair inár róil laethúla agus inár saol chun torthaí níos fearr agus níos sábháilte a bhaint amach do leanaí agus do dhaoine óga.

Dearadh an suíomh gréasáin seo mar acmhainn faoi “Tús Áite do Leanaí” don fhoireann uilig, san FnaSS, sna gníomhaireachtaí atá á maoiniú ag FnaSS, do chonraitheoirí FnaSS agus don phobal.

Tá sonraí teagmhála fhoireann na hOifige Náisiúnta um Thús Áite do Leanaí, FnaSS le fáil anseo.

 

 

CFLogo Department of Health Department of Children and Youth Affairs tusla

 

Céard atá I dTús Áite do Leanaí? Oifig Náisiúnta Tús Áite do Leanaí, FnaSS Achmhainní Ceisteanna coitianta Déan Teagmháil linn