Next meeting of Regional Health Forum, West Tuesday 25th November 2008

FÓRAM RÉIGIÚNACH SLÁINTE, AN T-IARTHAR

Tugtar fógra leis seo de réir Mír 42 (1) den Acht Sláinte 2004 go dtionólfar an chéad chruinniú eile de Fhóram Réigiúnach Sláinte, an t-Iarthar ar an Mháirt 25 Samhain 2008, ag 2.00 i.n, san Ionad Oideachas,Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Páirc Mheirlinne, Gaillimh

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ón duine thíos ainmnithe.

Dr Seán Conroy
Stiúrthóir
An Oifig Réigiúnach Sláinte
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Páirc Mheirlinne
Gaillimh

Teil: (091) 775261
Facs:  (091) 771318
Rphost:RHO.Galway @hse.ie

 

REGIONAL HEALTH FORUM, WEST

In accordance with Section 42(1) of the Health Act 2004 notice is hereby given that the next meeting of the Regional Health Forum, West will take place on Tuesday 25th November 2008 at 2.00 p.m. in the Education Centre, Merlin Park Regional Hospital, Galway.

Further information can be obtained from the undersigned:

Dr Seán Conroy,
Director,
Regional Health Office Galway,
Merlin Park Regional Hospital,
Galway.

Tel:  (091) 775261
Fax:  (091) 771318

 

Last updated on: 30 / 10 / 2008