Public Notice - Dublin Mid Leinster Regional Health Forum

Fógra Poiblí

Tugtar fógra leis seo de réir Mír 42(1) den Acht Sláinte 2004 go dtionólfar cruinniú , Fhóram Réigiúnach Sláinte, Baile Átha Cliath –Lar Laighean Dé Máirt 20 Feabhra 2018 ag 2.30  bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, san Oifig Cheantair, Bóthar Ardán, An Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí.

Public Notice

In accordance with Section 42(1) of the Health Act 2004 notice is hereby given that the next meeting of the Regional Health Forum Dublin – Mid Leinster will take place on Tuesday 20th February 2018 at 2.30 p.m. in the Health Service Executive Area Office, Arden Road, Tullamore, Offaly.

Last updated on: 14 / 02 / 2018