Public Notice - Regional Health Forum Dublin Mid Leinster

 Fógra Poiblí

Tugtar fógra leis seo de réir Mír 42(1) den Acht Sláinte 2004 go dtionólfar cruinniú , Fhóram Réigiúnach Sláinte, Baile Átha Cliath –Lar Laighean Dé Máirt 5 Meán Fomhair 2016 ag 2.30 bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, san Oifig Cheantair, Bóthar Ardán, An Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí.

  Public Notice

In accordance with Section 42(1) of the Health Act 2004 notice is hereby given that the next meeting of the Regional Health Forum Dublin – Mid Leinster will take place on Tuesday 13th of September 2016 at 2.30 p.m. in the Health Service Executive Area Office, Arden Road, Tullamore, Offaly.

Last updated on: 07 / 09 / 2016