Regional Health Forum Dublin North East

In accordance with Section 42(1) of the Health Act 2004 notice is hereby given that the next meeting of the Regional Health Forum - Dublin North East will take place on Monday, 25th November 2019 at 2:00 pm in the Boardroom, Health Service Executive, Bective Street, Kells, Co. Meath.

 

Further information can be obtained from the undersigned.

 

Regional Health Office – Dublin North East,

Health Service Executive,

Bective Street,

Kells,

Co. Meath.

 Phone:  046 925 1310

Fax:  046 925 1786

rhodublinnortheast@hse.ie  

 

For general information about the Health Services Executive (HSE) visit:- www.hse.ie

 

 

Fóram Réigiúnach Sláinte - Baile Átha Cliath agus an t-Oirthuaisceart

 

Tugtar fógra leis seo de réir Mír 42(1) den Acht Sláinte 2004 go dtionólfar cruinniú de Fhóram Réigiúnach Sláinte, Baile Átha Cliath agus an t-Oirthuaisceart ar an Luain, 25ú Samhain, 2019 ag 2:00i.n. i An Seomra Comhdhála, FSS, Sráid Bheigthí, Ceanannas Mór, Co. na Mí.

 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ón duine thíos ainmnithe.

 

Oifig Réigiúnach Sláinte - Baile Átha Cliath agus an Oirthuaisceart,

FSS,

Sráid Bheigthí,

Ceanannas Mór,

Co. na Mí.

 

Fón: 046 925 1310

Fax: 046 925 1786

rhodublinnortheast@hse.ie

 

Is féidir eolas ginearálta faoi Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a fháil ag:- www.hse.ie

Last updated on: 19 / 11 / 2019