Regional Health Forum - Dublin North East

 

In accordance with Section 42(1) of the Health Act 2004 notice is hereby given that the next meeting of the Regional Health Forum - Dublin North East will take place on Monday, 27th July, 2020 at 2:00pm in the Solstice Arts Centre, Navan, Co. Meath.

 

This meeting is being held in line with public health guidance and as a result attendance is limited.  The Regional Health Office is therefore requiring all attendees to register in advance to rhodublinnortheast@hse.ie by Friday, 24th July.

 

Please note that all attendees will also be required to complete an Attendance Declaration Form, to self-declare that they are COVID-19 symptom free.  As part of this declaration, attendees must provide contact details which may be required in the event of contact tracing.

 

Further information can be obtained from the undersigned.

 

Regional Health Office – Dublin North East,

Health Service Executive,

Bective Street,

Kells,

Co. Meath.

 

Tel:  046 9251310

Fax:  046 9251786

E-mail: rhodublinnortheast@hse.ie

 

For general information about the Health Services Executive (HSE) visit:- www.hse.ie

 

 

Fóram Réigiúnach Sláinte - Baile Átha Cliath agus an t-Oirthuaisceart

 

Tugtar fógra de réir Mír 42(1) den Acht Sláinte 2004 go dtionólfar cruinniú de Fhóram Réigiúnach Sláinte, Baile Átha Cliath agus an t-Oirthuaisceart ar an Luain, 27ú Iúil, 2020 ag 2:00i.n. i nAmharclann Solstice, an Uaimh, Co. na Mí.

 

Tá an cruinniú seo á chur ar siúl ar aon líne le treoir sláinte poiblí agus tá freastal teoranta dá bharr.  Tá an Oifig Réigiúnach Sláinte ag iarraidh, ar an ábhar sin, ar an lucht freastail go léir clárú roimh ré trí ríomhphost a sheoladh chuig: rhodublinnortheast@hse.ie faoin Aoine, an 24ú Iúil. 

 

Tabhair faoi deara, le do thoil, go mbeidh ar an lucht freastail go léir Foirm Dhearbhaithe Freastail a líonadh, lena fhéindearbhú nach bhfuil comharthaí sláinte COVID-19 orthu. Mar chuid den dearbhú seo, caithfidh an lucht freastail sonraí teagmhála a sholáthar a d’fhéadfadh bheith ag teastáil i gcás go ndéantar rianú teagmhálaithe.

 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ón oifig thíos ainmnithe.

 

Oifig Réigiúnach Sláinte - Baile Átha Cliath agus an t-Oirthuaisceart,

FSS,

Sráid Bheigthí,

Ceanannas Mór,

Co. na Mí.

 

Teil: 046 9251310

Fax: 046 9251786

R-phost: rhodublinnortheast@hse.ie

 

Is féidir eolas ginearálta faoi Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a fháil ag:- www.hse.ie 

Last updated on: 21 / 07 / 2020