ENVIRONMENT_NAME: prdNEXT_PUBLIC_URL: https://www.hse.ie/forms
Skip to main content

Deimhniú digiteach um vacsaíniú in aghaidh COVID-19 a iarraidh nó a atheisiúint

Bain úsáid as an bhfoirm seo má fuair tú vacsaíniú in aghaidh COVID-19 in Éirinn breis agus 5 lá ó shin agus má bhaineann an méid seo leat:

  • mura bhfuair tú do dheimhniú um vacsaíniú fós
  • má chaill tú do dheimhniú um vacsaíniú agus má theastaíonn uait go n-atheiseofaí é

Vacsaíniú taobh amuigh d’Éirinn

Ní bhfaighidh tú deimhniú um aon vacsaíniú in aghaidh COVID-19 a fuair tú taobh amuigh d’Éirinn.

Ní féidir an fhoirm seo a úsáid má fuair tú do theanndáileog in Éirinn ach go bhfuair tú do chéad bhabhta vacsaínithe i dtír eile. Má bhaineann an cheist sin leat, glaoigh ar ár líne chabhrach.

1800 807 008 +353 1 903 6437 ó áiteanna taobh amuigh d’Éirinn.

Do chuid sonraí

Mura bhfuil uimhir PSP agat, glaoigh ar an líne chabhrach ar 1800 807 008 nó +353 1 903 6437 ó áiteanna taobh amuigh d’Éirinn.
Dáta Breithe*Mar shampla, 10/06/1983
Cinntigh go bhfuil an uimhir fóin póca thíos mar an gcéanna leis an uimhir a thug tú nuair a rinneadh vacsaíniú ort. Comhlánaigh an réimse seo san fhormáid seo a leanas (gan an ‘0’)*

Cuir do sheoladh ríomhphoist ar fáil thíos. Seolfar do dheimhniú nuashonraithe chuig an seoladh ríomhphoist seo.

Mura bhfuil seoladh ríomhphoist agat, glaoigh ar an líne chabhrach ar 1800 807 008 nó +353 1 903 6437 ó áiteanna taobh amuigh d’Éirinn.

Is sa reachtaíocht RGCS, is é sin Alt 9(2)(g) (leas poiblí substaintiúil) atá an bunús dlíthiúil cuí maidir le heisiúint an deimhnithe a ndearna tú cinneadh iarratas a dhéanamh ina leith). Próiseáiltear na sonraí pearsanta uile go hiomlán de réir phrionsabail agus fhorálacha an RGCS agus an Achta um Chosaint Sonraí, 2018. Is chun críocha an iarratais seo agus chun críocha shláine agus chruinneas chlár vacsaínithe na hÉireann a phróiseáiltear do shonraí pearsanta agus chun na gcríoch sin amháin. Ina theannta sin, ní choinneofar do shonraí pearsanta ach amháin go ceann an achair is gá agus scriosfar ansin iad. Fuarthas comhairle ón gCoimisiún um Chosaint Sonraí.