Информация за COVID-19 - Bulgarian COVID-19 information

Ваксини срещу COVID-19 за бебета и деца на възраст от 6 месеца до 15 години
COVID-19 vaccines for babies and children aged 6 months to 15 years

Ресурси за родители и настойници
Resources for parents and guardians

Листовка с Важна Информация за Родители относно ваксината на Пфайзер за деца на възраст от 6 месеца до 4 години (PDF, 864 KB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 6 months to 4 years (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Важна информация за родителите и настойниците относно ваксината срещу COVID-19 за деца на възраст 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty) (PDF, 1.52 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Информация и съвет за последваща грижа за ваксината срещу COVID-19 Pfizer BioN/Tech за родетели на деца на възрасто от 12 до 15 години (PDF, 1.56 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Ресурси, предназначени за деца
Resources for children

Как ще получа ваксината срещу COVID-19? (PDF, 1.99 MB, 2 pages)
Getting my COVID-19 vaccine

Ваксини срещу COVID--19 за хора на възраст над 16 години
COVID -19 vaccines for people aged 16 and over

Информация за Вашата Пфайзер, Модерна, ВидПревтин Бета или Новавакс ваксина (PDF, 512 KB, 24 pages)
Information leaflet about your Pfizer, Moderna, VidPrevtyn Beta or Novavax vaccine

Информация за COVID-19
COVID-19 information

COVID-19 vaccine general poster (PDF, 189 KB, 1 page)

COVID-19 Hand Hygiene (PDF, 171 KB, 1 page)Тези ресурси се актуализират редовно, но най-актуалната информация относно ваксините срещу COVID-19 е достъпна на www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.