Информация за COVID-19 - Bulgarian COVID-19 information

Информация за ваксината срещу COVID-19
COVID-19 Vaccine information

Информация за Вашата Пфайзер, Модерна, Янсен или Новавакс ваксина (PDF, 556 KB, 24 pages)
Information leaflet about your Pfizer, Moderna, Janssen or Novavax vaccine

Информация и съвет за последваща грижа за ваксината срещу COVID-19 Pfizer BioN/Tech за родетели на деца на възрасто от 12 до 15 години (PDF, 1.7 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Важна информация за родителите и настойниците относно ваксината срещу COVID-19 за деца на възраст 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty) (PDF, 1.6 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Нова информация за бустерните ваксини за лица от 18 до 49 години без здравословни проблеми (PDF, 284 KB, 4 pages)
COVID-19 booster information for people aged 18 to 49 years with no underlying medical conditions

Листовка от HSE относно бустерни дози за COVID при лица над 50 годишна възраст (16-49) (PDF, 258 KB, 4 pages)
COVID-19 booster information for people aged 50+ and aged 16 to 49 with a health condition

Вашите бустерни ваксини срещу COVID-19 при бременност (PDF, 204 KB, 2 pages )
Information leaflet about COVID-19 booster vaccine in Pregnancy

Информация за ваксини и бустери за здравни работници (PDF, 226 KB, 2 pages)
Vaccine and booster information for healthcare workers

Информация за COVID-19
COVID-19 information

COVID-19 vaccine general poster (PDF, 189 KB, 1 page)

COVID-19 Hand Hygiene (PDF, 171 KB, 1 page)Тези ресурси се актуализират редовно, но най-актуалната информация относно ваксините срещу COVID-19 е достъпна на www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.