ინფორმაცია COVID-19-ის შესახებ - Georgian COVID-19 information

ინფორმაცია COVID-19 ვაქცინის შესახებ
COVID-19 Vaccine information

ინფორმაცია ფაიზერის, მოდერნას ან ჯანსენის ვაქცინის შესახებ (PDF, 624 KB, 22 pages)
Information leaflet about your Pfizer, Moderna or Janssen vaccine

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია Novavax COVID19 ვაქცინის, ნუვაქსოვიდის შესახებ (PDF, 1.71 MB, 14 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine (Novavax, Nuvaxovid)

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენი მეორე ბუსტერის შესახებ (PDF, 256 KB, 2 pages)
Information leaflet about your second booster

ინფორმაცია COVID-19-ის შესახებ
COVID-19 information

COVID-19 vaccine general poster (PDF, 281 KB, 1 page)

COVID-19 ვაქცინის ბუსტერ (PDF, 906 KB, 1 page)
COVID-19 Booster Vaccine Poster

ინფორმაცია ირლანდიის მთავრობის მხარდაჭერით საცხოვრებელში მცხოვრები ადამიანებისთვის (PDF, 1.25 MB, 18 pages)
Irish Govt Accommodation Covid self-isolation (easy read)

ეს რესურსები რეგულარულად განახლდება, მაგრამ უახლესი ინფორმაცია COVID-19 ვაქცინების შესახებ ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.