ინფორმაცია COVID-19-ის შესახებ - Georgian COVID-19 information

ინფორმაცია COVID-19 ვაქცინის შესახებ
COVID-19 Vaccine information

-Pfizer/BioNინფორმაცია შესახებ ვაქცინის ის-Tech Comirnaty სახელწოდებით (PDF, 627KB, 8 pages) 
Information leaflet about the Covid-19 vaccine (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

ინფორმაცია და შემდგომი მკურნალობის რეკომენდაცია COVID-19 ვაქცინის Pfizer/BioNTech შესახებ 12-15 წლის ბავშების მშობლებისთვის (PDF, KB, pages)
Information and aftercare advice about Covid-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

ინფორმაცია COVID-19-ის შესახებ
COVID-19 information

COVID-19 Face covering (Georgian) (PDF, 198 KB, 1 page)

COVID-19 Stay Safe Protect (Georgian) (PDF, 277 KB, 1 page)

COVID-19 Self-isolating information IPAS (Georgian, easy read) (PDF, 968 MB, 16 pages)

ეს რესურსები რეგულარულად განახლდება, მაგრამ უახლესი ინფორმაცია COVID-19 ვაქცინების შესახებ ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.