ინფორმაცია COVID-19-ის შესახებ - Georgian COVID-19 information

ინფორმაცია COVID-19-ის შესახებ
COVID-19 information

COVID-19 vaccine general poster (PDF, 281 KB, 1 page)

COVID-19 ვაქცინის ბუსტერ (PDF, 906 KB, 1 page)
COVID-19 Booster Vaccine Poster

ინფორმაცია ირლანდიის მთავრობის მხარდაჭერით საცხოვრებელში მცხოვრები ადამიანებისთვის (PDF, 1.25 MB, 18 pages)
Irish Govt Accommodation Covid self-isolation (easy read)

ეს რესურსები რეგულარულად განახლდება, მაგრამ უახლესი ინფორმაცია COVID-19 ვაქცინების შესახებ ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.