ინფორმაცია COVID-19-ის შესახებ - Georgian COVID-19 information

ინფორმაცია COVID-19 ვაქცინის შესახებ
COVID-19 Vaccine information

ინფორმაცია ფაიზერის, მოდერნას ან ჯანსენის ვაქცინის შესახებ (PDF, 624 KB, 22 pages)
Information leaflet about your Pfizer, Moderna or Janssen vaccine

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია Novavax COVID19 ვაქცინის, ნუვაქსოვიდის შესახებ (PDF, 1.71 MB, 14 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine (Novavax, Nuvaxovid)

ინფორმაცია და შემდგომი მკურნალობის რეკომენდაცია COVID-19 ვაქცინის Pfizer/BioNTech შესახებ 12-15 წლის ბავშების მშობლებისთვის (PDF, KB, pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მშობლებისთვის და მეურვეებისთვის COVID-19 ვაქცინის შესახებ 5-11 წლის ბავშვებისთვის (Pfizer/BioNTech, Comirnaty) (PDF, 231 KB, 16 pages)
Information leaflet COVID-19 vaccine for parents of children aged 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

COVID-19 ვაქცინის ბუსტერ (PDF, 906 KB, 1 page)
COVID-19 Booster Vaccine Poster

ინფორმაცია COVID-19-ის შესახებ
COVID-19 information

COVID-19 vaccine general poster (PDF, 281 KB, 1 page)

COVID-19 Face covering (PDF, 198 KB, 1 page)

COVID-19 Stay Safe Protect (PDF, 277 KB, 1 page)

COVID-19 Self-isolating information IPAS (easy read) (PDF, 968 MB, 16 pages)

ეს რესურსები რეგულარულად განახლდება, მაგრამ უახლესი ინფორმაცია COVID-19 ვაქცინების შესახებ ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.