Informácie o ochorení COVID-19 v slovenčine - Slovak COVID-19 information

Informácie o vakcíne proti ochoreniu COVID-19
Vaccine information

Dôležité informácie o vakcíne Comirnaty spoločností Pfizer/BioNTech (PDF, 433 KB, 8 pages)
Information leaflet about the Covid-19 vaccine (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Informácie a odporúčania pre následnú starostlivosť k vakcíne Pfizer/BioNTech proti COVID-19 pre rodičov detí vo veku 12-15 rokov (PDF, 420 KB, 9 pages)
Information and aftercare advice about Covid-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Informácie o ochorení COVID-19
COVID-19 information

COVID-19 Face covering (Slovak) (PDF, 153 KB, 1 page)

COVID-19 Access to public services for Roma (Slovak) (PDF, 260 KB, 1 page)

COVID-19 Stay Safe Protect (Slovak) (PDF, 595 KB, 1 page)

Video Message on Serial Testing in your workplace for COVID-19Tieto informačné materiály sú pravidelne aktualizované, ale tie najaktuálnejšie informácie o vakcínach proti ochoreniu COVID-19 nájdete na stránke www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.