Informácie o ochorení COVID-19 v slovenčine - Slovak COVID-19 information

Informácie o vakcíne proti ochoreniu COVID-19
Vaccine information

Informácie o vašej vakcíne Pfizer, Moderna alebo Janssen (PDF, 540 KB, 20 pages)
Information leaflet about your Pfizer, Moderna or Janssen vaccine

Dôležité informácie o vakcíne Novavax proti ochoreniu COVID19, Nuvaxovid (PDF, 1.60 MB, 14 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine (Novavax, Nuvaxovid)

Informácie a odporúčania pre následnú starostlivosť k vakcíne Pfizer/BioNTech proti COVID-19 pre rodičov detí vo veku 12-15 rokov (PDF, 420 KB, 9 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Dôležité informácie pre rodičov a zákonných zástupcov o očkovaní proti COVID-19 pre deti vo veku 5-11 rokov (Pfizer/BioNTech, Comirnaty) (PDF, 219 KB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Dôležité informácie o vašej druhej posilňovacej dávke (booster) (PDF, 250 KB, 2 pages)
Information leaflet about your second booster

Posilňovacia vakcína proti COVID-19 (PDF, 855 KB, 1 page)
COVID-19 Booster Vaccine Poster

Zaočkovanie vakcínou proti ochoreniu COVID-19 (YouTube, length 2:00 min)
COVID-19 vaccine for children: getting my COVID-19 vaccine

Informácie o ochorení COVID-19
COVID-19 information

COVID-19 vaccine general poster (PDF, 197 KB, 1 page)

COVID-19 symptoms in children A4 poster (PDF, 780 KB, 1 page)

COVID-19 Face covering (PDF, 153 KB, 1 page)

COVID-19 Access to public services for Roma (PDF, 260 KB, 1 page)

COVID-19 Stay Safe Protect (PDF, 595 KB, 1 page)

Video Message on Serial Testing in your workplace for COVID-19Tieto informačné materiály sú pravidelne aktualizované, ale tie najaktuálnejšie informácie o vakcínach proti ochoreniu COVID-19 nájdete na stránke www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.