Informácie o ochorení COVID-19 v slovenčine - Slovak COVID-19 information

Informácie o ochorení COVID-19
COVID-19 information

COVID-19 vaccine general poster (PDF, 197 KB, 1 page)

Posilňovacia vakcína proti COVID-19 (PDF, 855 KB, 1 page)
COVID-19 Booster Vaccine PosterTieto informačné materiály sú pravidelne aktualizované, ale tie najaktuálnejšie informácie o vakcínach proti ochoreniu COVID-19 nájdete na stránke www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.