Af Soomaali warbixinta COVID-19 - Somali COVID-19 information

Warbixinta Tallaalka COVID-19
Vaccine information

Kobciyaha tallaalka COVID-19 (PDF, 858 KB, 1 page)
COVID-19 Booster Vaccine Poster

Warbixinta COVID-19
COVID-19 information

Macluumaadka loogu talagalay dadka ku nool hoyga ay taageerto Dawladda Ireland (PDF, 1.24 MB, 18 pages)
Irish Govt Accommodation Covid self-isolation (easy read)

Illahaan waxaa loo cusbooneysiiyaa si joogta ah laakin warbixinta ugu dambeyso ee tallaalada COVID-19 waxaa laga heli karaa www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.