Ulwazi lwe-COVID-19 ngesiZulu - Zulu COVID-19 information

COVID-19 Vaccine information 

Ulwazi mayelana ne- Pfizer, imithi yokugoma i-Moderna, i-Janssen noma i-Novavax (PDF, 512 KB, 24 pages)
Information leaflet about your Pfizer, Moderna, Janssen or Novavax vaccine

Umgomo obizwa nge Comirnaty (Pfizer/ BioNTech) wabantwana kanye nabantu abasha abaneminyaka engu-2 kuya ku-15 (PDF, 1.7 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Umgomo obizwa nge Comirnaty (Pfizer/BioNTech) wabantwana kanye nabantu abasha abaneminyaka engu-5 kuya ku-11 (PDF, 2 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Ulwazi olusha lweBhusta lwabaneminyaka engu-18 kuya ku-49 abangenazo izinkinga zempilo (PDF, 307 KB, 4 pages)
COVID-19 booster information for people aged 18 to 49 years with no underlying medical conditions

Kanye neflaya ye-HSE COVID booster 50+ (16-49) (PDF, 307 KB, 4 pages)
COVID-19 booster information for people aged 50+ and aged 16 to 49 with a health condition

Amabhusta E-COVID-19 kubantu abakhulelwe (PDF, size 197.8 KB, 2 pages) 
Information leaflet about COVID-19 booster vaccine in pregnancy

Ulwazi lokugoma kanye ne-booster lwabasebenzi bezempilo (PDF, 237 KB, 2 pages)
Vaccine and booster information for healthcare workers