News

Safe Harbour is launched

Safe Harbour 1

A beautiful, new, free illustrated story book – Safe Harbour – that will support children who have been bereaved by suicide, is now available from the HSE.

Written by Patricia Forde and illustrated by visual artist Bronagh Lee, this new HSE resource will empower parents or carers to have difficult conversations safely with their child around this sensitive topic.

The content in SafeHarbour has been developed by bereavement experts, professionals and people with lived experience. It is accompanied by 'Safe Harbour: A Helpful Guide for Parents and Carers', which outlines how parents or carers can practically use the book. The guide is also helpful for any professionals who would like to integrate Safe Harbour into their work to support a child who has been bereaved by suicide.

Safe Harbour is dedicated to bereaved children and families in Ireland.

Visit www.childhoodbereavement.ie/safeharbour for

Safe Harbour, and the accompanying guide, are also available in print. To request printed copies, email safeharbour@nosp.ie.

Produced by HSE Dublin and the Midlands, HSE National Office for Suicide Prevention and Irish Childhood Bereavement Network within Irish Hospice Foundation. With support from HUGG (Healing Untold Grief Groups), Pieta and Barnardos Ireland.


  Safe Harbour 2

Tá pictiúrleabhar álainn, nua ar fáil saor in aisce anois – tacóidh 'Slán sa Chuan' le páistí atá thíos le méala mar gheall ar an bhféinmharú.

Patricia Forde a scríobh agus an t-amharc-ealaíontóir Bronagh Lee a mhaisigh an acmhainn nua seo ó HSE, a chuirfidh ar chumas tuismitheoirí nó cúramóirí comhrá deacair a bheith acu go sábháilte lena bpáiste faoin ábhar íogair seo.

Saineolaithe méala, daoine atá ag obair sa réimse agus daoine a bhfuil taithí saoil acu a d’fhorbair an t-ábhar in Slán sa Chuan. Ag gabháil leis an bpictiúrleabhar tá Slán sa Chuan: Treoir Úsáideach do Thuismitheoirí agus do Chúramóirí, áit a dtugtar breac-chuntas ar conas is féidir le tuismitheoirí nó cúramóirí an leabhar a úsáid go praiticiúil. Tá an treoir úsáideach freisin do dhaoine atá ag obair sa réimse ar mhaith leo Slán sa Chuan a úsáid ina gcuid oibre chun tacú le páiste atá thíos le méala mar gheall ar an bhféinmharú.

Tá Slán sa Chuan tiomnaithe do pháistí agus do theaghlaigh atá thíos le méala in Éirinn.

Téigh chuig anseo chun

  • Tuilleadh eolais a fháil faoi Slán sa Chuan
  • Slán sa Chuan agus Slán sa Chuan: Treoir Úsáideach do Thuismitheoirí agus do Chúramóirí a íoslódáil
  • Acmhainní fuaime a ghabhann leo
  • Eolas faoi thacaíochtaí méala

Tá Slán sa Chuan, agus an treoir a ghabhann leis, ar fáil i gcló freisin. Chun cóipeanna clóite a iarraidh, seol ríomhphost chuig safeharbour@nosp.ie.

Arna tháirgeadh ag HSE, HSE National Office for Suicide Prevention agus Irish Hospice Foundation. Le tacaíocht ó HUGG, Pieta agus Barnardos Ireland.

Subscribe to

our mailing list