Find latest news from the HSE on about.hse.ie

Regional Health Forum - Dublin North East

In accordance with Section 42(1) of the Health Act 2004 notice is hereby given that the next meeting of the Regional Health Forum - Dublin North East will take place on Monday, 25 March, 2024 at 2:00pm.

Further information can be obtained from the undersigned.

Regional Health Office – Dublin North East,

Health Service Executive,

Bective Street,
Kells,
Co. Meath.
Tel:  046 9251310

For general information about the Health Services Executive (HSE) visit www.hse.ie

Fóram Réigiúnach Sláinte - Baile Átha Cliath agus an t-Oirthuaisceart

Tugtar fógra de réir Mír 42(1) den Acht Sláinte 2004 go dtionólfar cruinniú de Fhóram Réigiúnach Sláinte, Baile Átha Cliath agus an t-Oirthuaisceart ar an Luain, 25ú Márta, 2024 ag 2:00i.n.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ón oifig thíos ainmnithe.

Oifig Réigiúnach Sláinte - Baile Átha Cliath agus an t-Oirthuaisceart,

FSS,
Sráid Bheigthí,
Ceanannas Mór,
Co. na Mí.
Teil: 046 9251310

Is féidir eolas ginearálta faoi Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a fháil ag www.hse.ie

Last updated on: 21 / 03 / 2024