Regional Health Forum - Dublin North East

 

In accordance with Section 42(1) of the Health Act 2004 notice is hereby given that the next meeting of the Regional Health Forum - Dublin North East will take place on Monday, 22nd May, 2023 at 2:00pm.

 

Further information can be obtained from the undersigned.

 

Regional Health Office – Dublin North East,

Health Service Executive,

Bective Street,

Kells,

Co. Meath.

 

Tel:  046 9251310

 

For general information about the Health Services Executive (HSE) visit www.hse.ie

 

 

 

 

 

 

 

Fóram Réigiúnach Sláinte - Baile Átha Cliath agus an t-Oirthuaisceart

 

Tugtar fógra de réir Mír 42(1) den Acht Sláinte 2004 go dtionólfar cruinniú de Fhóram Réigiúnach Sláinte, Baile Átha Cliath agus an t-Oirthuaisceart ar an Luain, 22ú Bealtaine, 2023 ag 2:00i.n.

 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ón oifig thíos ainmnithe.

 

Oifig Réigiúnach Sláinte - Baile Átha Cliath agus an t-Oirthuaisceart,

FSS,

Sráid Bheigthí,

Ceanannas Mór,

Co. na Mí.

 

Teil: 046 9251310

 

Is féidir eolas ginearálta faoi Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a fháil ag www.hse.ie

 

 

 

Last updated on: 16 / 05 / 2023