Regional Health Forum - Dublin North East

 

In accordance with Section 42(1) of the Health Act 2004 notice is hereby given that the next meeting of the Regional Health Forum - Dublin North East will take place on Monday, 25th September, 2023 at 2:00pm.

 

Further information can be obtained from the undersigned.

 

Regional Health Office – Dublin North East,

Health Service Executive,

Bective Street,

Kells,

Co. Meath.

 

Tel:  046 9251310

 

For general information about the Health Services Executive (HSE) visit www.hse.ie

 

 

 

  

 

 

Tugtar fógra de réir Mír 42(1) den Acht Sláinte 2004 go dtionólfar cruinniú de Fhóram Réigiúnach Sláinte, Baile Átha Cliath agus an t-Oirthuaisceart ar an Luain, 25ú Meán Fómhair, 2023 ag 2:00i.n.

 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ón oifig thíos ainmnithe.

 

Oifig Réigiúnach Sláinte - Baile Átha Cliath agus an t-Oirthuaisceart,

FSS,

Sráid Bheigthí,

Ceanannas Mór,

Co. na Mí.

 

Teil: 046 9251310

 

Is féidir eolas ginearálta faoi Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a fháil ag www.hse.ie

  

Last updated on: 23 / 08 / 2023