COVID-19 informācija latviski - Latvian COVID-19 information

COVID-19 informācija
COVID-19 information

Covid-19 vaccine general poster (PDF, 172 KB, 1 page)

COVID-19 Hand Hygiene (PDF, 144 KB, 1 page)

Covid-19 vakcīnas pastiprinātājs (PDF, 849 KB, 1 page)
COVID-19 Booster Vaccine PosterŠie resursi tiek atjaunināti regulāri, bet visjaunākā informācija par COVID-19 vakcīnām ir pieejama www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.