COVID-19 informācija latviski - Latvian COVID-19 information

Informācija par COVID-19 vakcīnu
COVID-19 vaccine information

Informācija par Pfizer, Moderna vai Janssen vakcīnām (PDF, 427 KB, 20 pages)
Information leaflet about your Pfizer, Moderna or Janssen vaccine

Svarīga informācija par Novavax Covid-19 vakcīnu Nuvaxovid (PDF, 1.57 MB, 14 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine (Novavax, Nuvaxovid)

Informācija un pēcvakcinācijas uzraudzības ieteikumi par Covid-19 vakcīnu Pfizer/BioNTech 12-15 gadus vecu bērnu vecākiem (PDF, 401 KB, 9 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Svarīga informācija vecākiem un aizbildņiem par COVID-19 vakcīnu bērniem vecumā no 5 līdz 11 gadiem (Pfizer/BioNTech, Comirnaty) (PDF, 201 KB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Svarīga informācija par otro balstvakcīnu (PDF, 332 KB, 2 pages)
Information leaflet about your second booster

Covid-19 vakcīnas pastiprinātājs (PDF, 849 KB, 1 page)
COVID-19 Booster Vaccine Poster

COVID-19 informācija
COVID-19 information

Covid-19 vaccine general poster (PDF, 172 KB, 1 page)

COVID-19 Hand Hygiene (PDF, 144 KB, 1 page)

COVID-19 Access to public services for Roma (PDF, 286.2 KB, 1 page)

COVID-19 Staff information leaflet serial testing (PDF, 379 KB 4 pages)

COVID-19 Stay Safe Protect (PDF, 608 KB, 1 page)

COVID-19 HSE Face Covering Poster (PDF, 1600 KB, 1 page)

Buklets par HSE mājas antigēnu testiem kontaktpersonām (PDF, 434 KB, 2 pages)
HSE-Antigen testing leaflet

Video Message on Serial Testing in your workplace for COVID-19

Video Message on Covidtracker App InformationŠie resursi tiek atjaunināti regulāri, bet visjaunākā informācija par COVID-19 vakcīnām ir pieejama www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.