Connecting for Life - Galway, Mayo & Roscommon

Minister Ciarán Cannon launched Connecting for Life Galway, Mayo and Roscommon – a new suicide prevention and self-harm plan for the region, in December 2017. The plan sets out how Connecting for Life, Ireland’s National Strategy to Reduce Suicide 2015-2020, will be implemented locally.

The development of local structures to support the implementation of Connecting for Life, Galway, Mayo and Roscommon, is now currently underway. If you would like to be involved in this process, please contact:

Download a presentation on Connecting for Life Galway, Mayo and Roscommon.


The development of Connecting for Life Galway, Mayo and Roscommon was led by the HSE in partnership with many local agencies involved in suicide prevention. The strategy was informed by a public engagement process, including focus groups with key stakeholders and priority groups. A photography competition was also held to encourage people to submit photos which would reflect the goals set out in Connecting for Life, Galway, Mayo and Roscommon. Some of these images are included in the plan.

At the launch in December 2017, Minister Cannon commented:

This Galway, Mayo and Roscommon suicide prevention plan sets out a roadmap to address suicide and self-harm. It is important that we all continue to work together, at all levels, to identify people at risk and to ensure that appropriate services are in place to provide the help and support needed. If we do this, I believe that we will achieve our goal of fewer lives lost to suicide.”

Also speaking at the launch, John Meehan, Assistant National Director, Head of National Office for Suicide Prevention, HSE Mental Health Division, said:

“Local implementation that includes empowering communities is a core component of the national Connecting for Life strategy. Local action plans are essential so as to ensure that national actions are translated to a community level. The development of Connecting for Life Galway, Mayo and Roscommon has been led by the HSE in partnership with a broad range of local agencies. The strategy was informed by an extensive consultation and public engagement process.”

Addressing the audience, Charlie Meehan, Head of Service CHO 2 (Galway, Mayo and Roscommon) Mental Health said:

This action plan marks another significant milestone in the history of suicide prevention in Galway, Mayo and Roscommon. It is a very positive example of the way in which different organisations and groups from the statutory, voluntary and community sector can work collaboratively to achieve a common goal.”

Connecting for Life Galway, Mayo and Roscommon plan (PDF).

Sheol an tAire Ciarán Cannon Ceangal ar son na Beatha, Gaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin, plean maidir le féinmharú agus féin-dochar a chosc sa réigiún seo, inniu (Dé Máirt,19 Nollaig). Leagtar amach sa bplean Ceangal ar son na Beatha, Straitéis Náisiúnta maidir leis an bhféinmharú a laghdú 2015-2020, conas a chuirfear é i bhfeidhm go háitiúil.

Bhí FnaSS ar thus cadhnaíochta nuair a bhí Ceangall ar son na beatha, Gaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin á fhorbairt i gcomhair le mórán gníomhaireachtaí áitiúla a bhfuil baint acu le féinmharú a cosc. Coinníodh an stratéis ar an eolas trí phróiseas comhairliúcháin poiblí, ina raibh grúpaí focais a chuimsigh na príomh pháirtithe leasmhara agus grúpaí tosaíochta. Reáchtáladh comórtas grainghraif fresisn le daoine a mhealladh le grainghraif a chur isteach a léirigh spriocanna Ceangal ar son na Beatha, Gaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin. Tá cuid de na híomhánna sa bplean.

Dúirt John Meehan, Stiúrthóir Cúnta Náisiúnta, Ceannasaí na hOifige Náisiúnta um Fhéinmharú a chosc, Rannóg Mheabhairshláinte, FnaSS agus é ag labhairt ag an seoladh:

"Is cuid thábhachtach de fheidhmiú áitiúil Ceangal ar son na beatha é an chumacht a thabhairt do na pobail. Tá na pleananna áitiúla rí-thábhachtach chun cinntiú go gcuirtear na gníomhartha náisiúnta i bhfeidhm sna pobail eagsúla. Bhí FnaSS ar thus cadhnaíochta nuair a bhí Ceangal ar son na Beatha , Gaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin á fhorbairt i gcomhair le réimse fairsing de ghníomhaireachtaí áitiúla. Coinníodh an stratéis ar an eolas trí phróiseas comhairliúcháin poiblí”

Agus é ag caint leis an slua dúirt Charlie Meehan, Ceannasaí Seirbhíse, Meabhairshláinte, Eagraíocht Chúraim Sláinte Phobail, Limistéar Eagraíochta 2( Gaillimh, Maigh Eo & Ros Comáin):

“Tá sprioc thábhachtach bainte amach againn agus muid ag iarraidh an féinmharú a chosc i Ngaillimh,Maigh Eo agus Ros Comáin. Is deashampla é den bhealach gur féidir le heagraíochtaí agus grúpaí difriúla sna hearnálacha reachtúla, deonacha agus pobail oibriú as lámha a chéile ar mhaithe le sprioc comónta a bhaint amach.

Tá an plean Ceangal ar son na Beatha, Gaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin ar fáil anseo.

Subscribe to

our mailing list