An tSraith Shóisearach - Acmhainní SPHE

Acmhainní chun tacú le OSPS na Sraithe Sóisearaí

Forbraíodh na haonaid foghlama thíos chun tacú leis an nGearchúrsa nua OSPS don tSraith Shóisearach.

Tacaíonn an Roinn Oideachais agus an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta leo. Tá gach aonad foghlama ar fáil mar acmhainn ar líne agus mar PDF chun priontáil a éascú más gá. 

Is iad na chéad chúig aonad foghlama na haonaid tosaigh agus ceapadh iad d’úsáid sa chéad bhliain, cé go bhféadfadh múinteoirí cinneadh a dhéanamh iad a úsáid i mbliain ar bith.