Regional Health Forum, Dublin Mid Leinster

The functional area of the Regional Health Forum - Dublin - Mid-Leinster covers Dublin City Council south of the River Liffey and the county councils of Dun Laoghaire-Rathdown, Kildare, Laois, Longford, Offaly, South Dublin, Westmeath and Wicklow.

HSE Contact: HSE Contact Person: Ciaran Brennan, Regional Health Office, Area Office, Arden Road, Tullamore, Co. Offaly

Phone: 057 935 9821Email rho@hse.ie

Chairperson: Cllr. Jim Gildea

Vice-Chairperson: Cllr. Frankie Keena

Public notice

In accordance with Section 42(1) of the Health Act 2004 notice is hereby given that the next meeting of the Regional Health Forum, Dublin Mid-Leinster will be held in the Boardroom of the HSE Area Office, Arden Road, Tullamore Co Offaly in accordance with HSE Public Health Guidelines on Tuesday 14th of February 2023, at 2 pm.

Further information can be obtained from the undersigned.

Mr Joseph Ruane Head of Primary Care HSE DML - Midlands Area Office Arden Road Tullamore Co Offaly

Date: 17 November 2022

Tel:057 935 9821

Email: RHO@hse.ie

For general information about the Health Service Executive (HSE) visit www.hse.ie

FÓGRA POIBLÍ

Tugtar fógra leis seo de réir Mír 42 (1) den Acht Sláinte 2004 go dtionólfar an chéad cruinniú eile den Fhóram Réigiúnach Sláinte, Baile Átha Cliath & Lár Laighin ar an 14 Feabhra 2023 ag 2.00 i.n. go fíorúil ag cloí le treoirlínte Sláinte Poiblí FSS.

Is féidir tuillead eolais a fháil ón duine thíos ainmnithe.

An tUas. Joseph Ruane Bainisteoir Ceantair FSS Baile Átha Cliath & Lár Laighin Bóthar Ardán, Tulach Mhór Co. Uíbh Fhailí

Dáta: 17ú  Samhain 2022

Guthán: 057 935 9821

Ríomhphoist: RHO@hse.ie

Eolas ginearálta faoi Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS): www.hse.ie