Regional Health Forum, Dublin Mid Leinster

The functional area of the Regional Health Forum - Dublin - Mid-Leinster covers Dublin City Council south of the River Liffey and the county councils of Dun Laoghaire-Rathdown, Kildare, Laois, Longford, Offaly, South Dublin, Westmeath and Wicklow.

HSE Contact:             
HSE Contact Person: Ciaran Brennan, Regional Health Office, Area Office, Arden Road, Tullamore, Co. Offaly

Tel: 057 9315883 | E-mail:rho@hse.ie

Chairperson:  Cllr. Paraic Brady

Vice-Chairperson: Cllr. Frankie Keena

Public notice

In accordance with Section 42(1) of the Health Act 2004 notice is hereby given that the next meeting of the Regional Health Forum, Dublin Mid-Leinster will be held virtually in accordance with HSE Public Health Guidelines on Tuesday 17 September 2020, at 2.00 p.m.

Further information can be obtained from the undersigned.

Mr Joseph Ruane
Head of Primary Care
HSE DML - Midlands Area
Area Office
Arden Road
Tullamore
Co Offaly

Date: 17th November 2020

Tel: 05793 15850

Email: RHO@hse.ie

For general information about the Health Service Executive (HSE) visit www.hse.ie

FÓGRA POIBLÍ

Tugtar fógra leis seo de réir Mír 42 (1) den Acht Sláinte 2004 go dtionólfar an chéad cruinniú eile den Fhóram Réigiúnach Sláinte, Baile Átha Cliath & Lár Laighin ar an 17 Samhain 2020 ag 2.30 i.n. go fíorúil ag cloí le treoirlínte Sláinte Poiblí FSS.

Is féidir tuillead eolais a fháil ón duine thíos ainmnithe.

An tUas. Joseph Ruane
Bainisteoir Ceantair
FSS
Baile Átha Cliath & Lár Laighin
Bóthar Ardán,
Tulach Mhór
Co. Uíbh Fhailí

Dáta: 17ú Samhain 2020

Guthán: 05793 15850

Ríomhphoist: RHO@hse.ie

Eolas ginearálta faoi Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS): www.hse.ie