Regional Health Forum, Dublin Mid Leinster

The functional area of the Regional Health Forum - Dublin - Mid-Leinster covers Dublin City Council south of the River Liffey and the county councils of Dun Laoghaire-Rathdown, Kildare, Laois, Longford, Offaly, South Dublin, Westmeath and Wicklow.

HSE Contact: HSE Contact Person: Ciaran Brennan, Regional Health Office, Area Office, Arden Road, Tullamore, Co. Offaly

Tel: 057 9359821E-mail rho@hse.ie

Chairperson: Cllr. Jim Gildea

Vice-Chairperson: Cllr. Frankie Keena

Public notice

In accordance with Section 42(1) of the Health Act 2004 notice is hereby given that the next meeting of the Regional Health Forum, Dublin Mid-Leinster will be held in the Boardroom of the HSE Area Office, Arden Road, Tullamore Co Offaly in accordance with HSE Public Health Guidelines on Tuesday 20 September 2022, at 2.00 p.m.

Further information can be obtained from the undersigned.

Mr Joseph Ruane
Head of Primary Care
HSE DML - Midlands Area Area Office Arden Road Tullamore
Co Offaly

Date: 26 August 2022

Tel: 05793 59821

Email: RHO@hse.ie

For general information about the Health Service Executive (HSE) visit www.hse.ie

FÓGRA POIBLÍ

Tugtar fógra leis seo de réir Mír 42 (1) den Acht Sláinte 2004 go dtionólfar an chéad cruinniú eile den Fhóram Réigiúnach Sláinte, Baile Átha Cliath & Lár Laighin ar an 20 Samhain 2022 ag 2.00 i.n. go fíorúil ag cloí le treoirlínte Sláinte Poiblí FSS.

Is féidir tuillead eolais a fháil ón duine thíos ainmnithe.

An tUas. Joseph Ruane
Bainisteoir Ceantair
FSS
Baile Átha Cliath & Lár Laighin
Bóthar Ardán,
Tulach Mhór
Co. Uíbh Fhailí

Dáta: 26ú  Lunasa 2022

Guthán:05793 59821

Ríomhphoist: RHO@hse.ie

Eolas ginearálta faoi Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS): www.hse.ie