Regional Health Forum, Dublin Mid Leinster

The functional area of the Regional Health Forum - Dublin - Mid-Leinster covers Dublin City Council south of the River Liffey and the county councils of Dun Laoghaire-Rathdown, Kildare, Laois, Longford, Offaly, South Dublin, Westmeath and Wicklow.

HSE Contact:             
HSE Contact Person: Ciaran Brennan, Regional Health Office, Area Office, Arden Road, Tullamore, Co. Offaly

Tel: 057 9315883 | E-mail:rho@hse.ie

Chairperson:  Cllr. Deirdre Donovan

Vice-Chairperson: Cllr. Paul Ross

Public notice

In accordance with Section 42(1) of the Health Act 2004 notice is hereby given that the next meeting of the Regional Health Forum, Dublin Mid-Leinster will take place on Tuesday 18th February 2020, at 2.30 p.m. in the Health Service Executive, Area Office, Arden Road, Tullamore, Co. Offaly.

Further information can be obtained from the undersigned.

Mr Joseph Ruane
Head of Primary Care
HSE DML - Midlands Area
Area Office
Arden Road
Tullamore
Co Offaly

Date: 19th November 2019

Tel: 05793 15850

Email: RHO@hse.ie

For general information about the Health Service Executive (HSE) visit www.hse.ie

FÓGRA POIBLÍ

Tugtar fógra leis seo de réir Mír 42 (1) den Acht Sláinte 2004 go dtionólfar an chruinniú an Fhóram Réigiúnach Sláinte, Áth Cliath-Lár Laighean ar an 18ú Feabhra 2020 ag 2.30 i.n., bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, san Oifig Cheantair, Bóthar Ardán, An Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí.

Is féidir tuillead eolais a fháil ón duine thíos ainmnithe.

An tUas. Joseph Ruane
Bainisteoir Ceantair
FSS
Baile Átha Cliath & Lár Laighin
Bóthar Ardán,
Tulach Mhór
Co. Uíbh Fhailí

Dáta: 19ú Samhain 2019

Guthán: 05793 15850

Ríomhphoist: RHO@hse.ie

Eolas ginearálta faoi Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS): www.hse.ie