Informacion mbi COVID-19 në shqip - Albanian COVID-19 information

Vaksinat COVID-19 për foshnjat dhe fëmijët e moshës 6 muajsh deri në 15 vjeç
COVID-19 vaccines for babies and children aged 6 months to 15 years

Burime për prindërit dhe kujdestarët
Resources for parents and guardians

Informacion i rëndësishëm për prindërit rreth fletëpalosjes së vaksinës Pfizer për moshën 6 muajsh – 4 vjeç (PDF, 882 KB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 6 months to 4 years (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Informacion i rëndësishëm për prindërit dhe kujdestarët rreth vaksinës së COVID-19 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty) për fëmijët e moshës 5-11 (PDF, 1.6 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Informacion dhe këshilla për kujdesin e mëtejshëm pas bërjes së vaksinës së COVID-19 Pfizer BioN/Tech për prindërit dhe fëmijët e moshës 12-15 (PDF, 1.69 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Burime për fëmijët
Resources for children

Bërja e vaksinës së COVID-19 (PDF, 1.99 MB, 2 pages)
Getting my COVID-19 vaccine

Vaksinat COVID-19 për personat e moshës 16 vjeç e sipër
COVID -19 vaccines for people aged 16 and over

Informacion rreth vaksinës suaj Pfizer, Moderna, VidPrevtyn Beta ose Novavax (PDF, 485 KB, 24 pages) 
Information leaflet about your Pfizer, Moderna, VidPrevtyn Beta or Novavax vaccine

Informacion mbi COVID-19
COVID-19 information

COVID-19 vaccine general poster (PDF, 199 KB, 1 page)

Dozat përforcuese të vaksinës së (PDF, 854 KB, 1 page)
COVID-19 Booster Vaccine Poster

Këto burime përditësohen rregullisht por informacioni më i përditësuar mbi vaksinat kundër COVID-19 gjendet në www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.