Informacion mbi COVID-19 në shqip - Albanian COVID-19 information

Informacion mbi vaksinën kundër COVID-19
COVID-19 Vaccine information

Vaksina COVID-19 19 Informacion i rëndësishëm rreth vaksinës Pfizer/BioN (PDF, 430 KB, 8 pages)
Information leaflet about the Covid-19 vaccine

Informacion dhe këshilla për kujdesin e mëtejshëm pas bërjes së vaksinës së COVID-19 Pfizer BioN/Tech për prindërit dhe fëmijët e moshës 12-15 (PDF, 421 KB, 9 pages)
Information and aftercare advice about Covid-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Informacion mbi COVID-19
COVID-19 information

COVID-19 Face covering (Albanian) (PDF, 136 KB, 1 page)

COVID-19 Self-isolating information IPAS (Albanian,easy read) (PDF, 1.08 MB, 16 pages)

COVID-19 Stay Safe (Protect) (PDF, 610 KB, 1 page)

Këto burime përditësohen rregullisht por informacioni më i përditësuar mbi vaksinat kundër COVID-19 gjendet në www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.