Informacion mbi COVID-19 në shqip - Albanian COVID-19 information

Informacion mbi vaksinën kundër COVID-19
COVID-19 Vaccine information

Informacion rreth vaksinës suaj Pfizer, Moderna ose Janssen (PDF, 529 KB, 20 pages)
Information leaflet about your Pfizer, Moderna or Janssen vaccine

Informacione të rëndësishme për vaksinën Novavax të COVID19, Nuvaxovid (PDF, 1.57 MB, 14 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine (Novavax, Nuvaxovid)

Informacion dhe këshilla për kujdesin e mëtejshëm pas bërjes së vaksinës së COVID-19 Pfizer BioN/Tech për prindërit dhe fëmijët e moshës 12-15 (PDF, 460 KB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Informacion i rëndësishëm për prindërit dhe kujdestarët rreth vaksinës së COVID-19 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty) për fëmijët e moshës 5-11 (PDF, 210 KB, 16 pages)
InformatIon leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Informacion i rëndësishëm për dozën e dytë përforcuese (PDF, 334 KB, 2 pages)
Information leaflet about your second booster

Fletushka e HSE për vaksinën përforcuese kundër COVID tek 50+ (16-49) (PDF, 200 KB, 2 pages)
COVID-19 booster information for people aged 50+ and aged 16 to 49 with a health condition

Informacion Përforcuesit tuaj kundër COVID-19 (PDF, 221 KB, 2 pages) 
Information leaflet about COVID-19 booster vaccine in Pregnancy

Informacion mbi COVID-19
COVID-19 information

COVID-19 vaccine general poster (PDF, 199 KB, 1 page)

Dozat përforcuese të vaksinës së (PDF, 854 KB, 1 page)
COVID-19 Booster Vaccine Poster

Këto burime përditësohen rregullisht por informacioni më i përditësuar mbi vaksinat kundër COVID-19 gjendet në www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.