Mo Shláinte Mo Theanga: cúram sláinte in Éirinn

Faigh eolas faoin gcóras cúraim sláinte poiblí in Éirinn agus faoi thopaicí sláinte coitianta i do theanga.

Físeáin faoin gcúram sláinte in Éirinn

Breathnaigh ar fhíseáin faoi chóras cúraim sláinte na hÉireann agus ábhair sláinte choitianta:

Cúram leighis a fháil in Éirinn

Faigh amach cad ba cheart a dhéanamh má mhothaíonn tú tinn, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

 • cá huair ba ceart dul chuig an dochtúir teaghlaigh
 • cúram leighis a fháil sa tráthnóna nó ag an deireadh seachtaine
 • cad ba cheart a dhéanamh i gcás éigeandála

Cárta leighis

Má tá cárta leighis agat, ní gá duit íoc chun dul chuig do dhochtúir nó íoc as cógais a fhorordaíonn do dhochtúir. 

Faigh eolas faoin gcárta leighis in Éirinn, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

 • cúram sláinte atá clúdaithe ag an gcárta leighis
 • iarratas a dhéanamh ar chárta leighis

Cad é a dhéanann dochtúir teaghlaigh

Faigh eolas faoi dhochtúirí teaghlaigh in Éirinn, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

 • cúram leighis a sholáthraíonn dochtúirí teaghlaigh
 • uaireanta oscailte clinicí dochtúirí teaghlaigh

Cúram do do chuid fiacla, súl agus éisteachta

Faigh amach conas cúram a fháil do do chuid fiacla, súl agus éisteachta in Éirinn.

Frithghiniúint

Faigh eolas faoi na cineálacha frithghiniúna atá ar fáil in Éirinn. Is féidir leat frithghiniúint a fháil trí dhochtúir teaghlaigh nó trí chlinic pleanála teaghlaigh. Is féidir leat frithghiniúint éigeandála a fháil i gcógaslann gan oideas chomh maith.

Seirbhísí toirchis

Is féidir leat cúram toirchis a fháil saor in aisce in Éirinn. Faigh eolas faoin gcúram is féidir leat a fháil le linn do thoirchis agus i ndiaidh na breithe.

COVID-19 agus toircheas

Faigh eolas faoi COVID-19 agus toircheas, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

 • rioscaí duit féin agus do do leanbh má fhaigheann tú COVID-19 le linn toirchis
 • vacsaín COVID-19 a fháil le linn toirchis
 • Sábháilteacht vacsaín COVID-19

Luath-thoircheas

Faigh eolas faoin gcúram is féidir leat a fháil go luath i do thoircheas, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

 • cá háit le cúram toirchis a fháil
 • roghanna toirchis neamhbheartaithe 
 • ag tabhairt aire do do shláinte go luath sa toircheas 

Toircheas déanach agus ag ullmhú don bhreith

Faigh eolas faoin gcúram is féidir leat a fháil go déanach i do thoircheas, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

 • bheith sláintiúil go déanach sa toircheas
 • seiceálacha rialta toirchis
 • cá huair ba cheart cuidiú práinneach a fháil
 • comharthaí go bhfuil tinneas linbh ag teacht ort

Aire a thabhairt do do leanbh nuabheirthe

Faigh eolas faoi chúram a thabhairt do leanbh nuabheirthe, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

 • eolas maidir le leanbh a bheathú agus a ní
 • an fáth a mbíonn leanaí ag caoineadh agus cad is féidir leat a dhéanamh chun iad a shuaimniú
 • patrúin codlata leanaí agus leideanna le haghaidh codladh sábháilte
 • gnáthsheiceálacha sláinte

Beathú cíche

Faigh amach faoi na buntáistí a bhaineann le beathú cíche duit féin agus do do leanbh, agus conas beathú cíche a thosú.

Sláinte na máthar i ndiaidh na breithe

Faigh eolas faoi na hathruithe fisiceacha agus mothúchánacha a tharlaíonn i ndiaidh leanbh a bhreith agus an cúram is féidir leat a fháil.

Ábhar físeáin arna chruthú ag an Oifig Náisiúnta um Ionchuimsiú Sóisialta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) le Translate Ireland, Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann (ICGP), mychild.ie agus oibrithe cúraim sláinte eile.