O mojom zdraví mojou rečou: zdravotníctvo v Írsku

Pozrite si informácie o systéme verejnej zdravotnej starostlivosti v Írsku a bežných témach týkajúcich sa zdravia vo vašom jazyku.

O írskom systéme zdravotnej starostlivosti

Príručka pre utečencov a iných migrantov

Videá o zdravotnej starostlivosti v Írsku

Pozrite si videá o systéme zdravotnej starostlivosti v Írsku a bežných témach týkajúcich sa zdravia:

Lekárska starostlivosť v Írsku

Getting medical care in ireland

Zistite, čo robiť, keď sa necítite dobre, napríklad:

 • kedy navštíviť všeobecného lekára (General Practitioner - GP), t.j. rodinného lekára,
 • ako sa dostať k lekárskej starostlivosti večer a cez víkendy,
 • čo robiť v prípade vážneho, naliehavého stavu.

Karta bezplatnej zdravotnej starostlivosti

Medical Card

Ak máte kartu bezplatnej zdravotnej starostlivosti, nemusíte platiť za návštevu svojho lekára, ani za lieky, ktoré vám predpíše. 

Zistite viac o karte bezplatnej zdravotnej starostlivosti, napríklad:

 • akú zdravotnú starostlivosť pokrýva karta bezplatnej zdravotnej starostlivosti,
 • ako požiadať o kartu bezplatnej zdravotnej starostlivosti.

Aké úkony robí všeobecný lekár

What a G.P does

Zistite viac o všeobecných lekároch (rodinných lekároch) v Írsku, napríklad:

 • akú lekársku starostlivosť poskytujú všeobecní lekári,
 • aké otváracie hodiny majú ambulancie všeobecných lekárov.

Dentálna a očná zdravotná starostlivosť a zdravotná starostlivosť o sluch

Care for your teeth, eyes and hearing

Zistite, ako sa v Írsku dostať k dentálnej a očnej zdravotnej starostlivosti a k zdravotnej starostlivosť o sluch.

Ochrana pred otehotnením

Contraception

Zistite, aké typy ochrany pred otehotnením sú k dispozícii v Írsku. Prostriedky na ochranu pred otehotnením (antikoncepciu) môžete získať u všeobecného lekára alebo v ambulancii plánovaného rodičovstva. Núdzovú antikoncepciu môžete získať bez predpisu v lekárni.

Starostlivosť v tehotenstve

Zdravotná starostlivosť v tehotenstve je v Írsku zadarmo. Zistite viac o zdravotnej starostlivosti, ktorá je vám k dispozícii v tehotenstve a po pôrode.

Tehotenstvo a ochorenie COVID-19

Pregnancy & Covid-19

Zistite viac o tehotenstve a ochorení COVID-19, napríklad:

 • aké riziká hrozia vám a vášmu dieťaťu, ak počas tehotenstva dostanete ochorenie COVID-19,
 • o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 v tehotenstve,
 • o bezpečnosti vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Začiatok tehotenstva

Early Pregnancy

Zistite viac o zdravotnej starostlivosti, ktorá je vám k dispozícii na začiatku tehotenstva, napríklad:

 • kde vám poskytnú zdravotnú starostlivosť v tehotenstve,
 • o možnostiach v prípade neplánovaného tehotenstva, 
 • ako sa starať o zdravie na začiatku tehotenstva. 

Posledné týždne tehotenstva a príprava na pôrod

Late pregnancy and preparing for birth

Zistite viac o tom, aká zdravotná starostlivosť je vám k dispozícii v posledných týždňoch tehotenstva, napríklad:

 • ako zostať zdravá v posledných týždňoch tehotenstva,
 • o pravidelných kontrolách počas tehotenstva,
 • kde získať pomoc v neodkladných prípadoch,
 • o príznakoch začiatku pôrodu.

Starostlivosť o novorodenca

Looking after your newborn baby

Zistite viac o starostlivosti o novorodenca, napríklad:

 • informácie o kŕmení a kúpaní,
 • prečo bábätká plačú a čo môžete urobiť, aby ste ich upokojili,
 • ako bábätká spávajú a tipy na bezpečný spôsob spánku,
 • o pravidelných zdravotných prehliadkach.

Dojčenie

Breastfeeding

Zistite viac o výhodách dojčenia pre vás a vaše dieťa a o tom, ako začať dojčiť.

Zdravie matky po pôrode

Mother’s health after giving birth

Zistite viac o fyzických a psychických zmenách po pôrode a o zdravotnej starostlivosti, ktorá je vám k dispozícii.

Obsah videí vytvoril Národný úrad pre sociálnu inklúziu organizácie Health Service Executive (HSE), zabezpečujúcej verejné zdravotné služby, spolu s organizáciou Translate Ireland, profesijnou organizáciou pre všeobecných lekárov Irish College of General Practitioners (ICGP), mychild.ie a ďalšími odborníkmi z oblasti zdravotnej starostlivosti.