Mo Shláinte Mo Theanga: cúram sláinte in Éirinn

Faigh eolas faoin gcóras cúraim sláinte poiblí in Éirinn agus faoi thopaicí sláinte coitianta i do theanga.

Maidir le Córas Sláinte na hÉireann

Treoir do dhídeanaithe agus imircigh eile

Físeáin faoin gcúram sláinte in Éirinn

Breathnaigh ar fhíseáin faoi chóras cúraim sláinte na hÉireann agus ábhair sláinte choitianta:

Cúram leighis a fháil in Éirinn

Faigh amach cad ba cheart a dhéanamh má mhothaíonn tú tinn, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

 • cá huair ba ceart dul chuig an dochtúir teaghlaigh
 • cúram leighis a fháil sa tráthnóna nó ag an deireadh seachtaine
 • cad ba cheart a dhéanamh i gcás éigeandála

Cárta leighis

Má tá cárta leighis agat, ní gá duit íoc chun dul chuig do dhochtúir nó íoc as cógais a fhorordaíonn do dhochtúir. 

Faigh eolas faoin gcárta leighis in Éirinn, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

 • cúram sláinte atá clúdaithe ag an gcárta leighis
 • iarratas a dhéanamh ar chárta leighis

Cad é a dhéanann dochtúir teaghlaigh

Faigh eolas faoi dhochtúirí teaghlaigh in Éirinn, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

 • cúram leighis a sholáthraíonn dochtúirí teaghlaigh
 • uaireanta oscailte clinicí dochtúirí teaghlaigh

Cúram do do chuid fiacla, súl agus éisteachta

Faigh amach conas cúram a fháil do do chuid fiacla, súl agus éisteachta in Éirinn.

Frithghiniúint

Faigh eolas faoi na cineálacha frithghiniúna atá ar fáil in Éirinn. Is féidir leat frithghiniúint a fháil trí dhochtúir teaghlaigh nó trí chlinic pleanála teaghlaigh. Is féidir leat frithghiniúint éigeandála a fháil i gcógaslann gan oideas chomh maith.

Seirbhísí toirchis

Is féidir leat cúram toirchis a fháil saor in aisce in Éirinn. Faigh eolas faoin gcúram is féidir leat a fháil le linn do thoirchis agus i ndiaidh na breithe.

COVID-19 agus toircheas

Faigh eolas faoi COVID-19 agus toircheas, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

 • rioscaí duit féin agus do do leanbh má fhaigheann tú COVID-19 le linn toirchis
 • vacsaín COVID-19 a fháil le linn toirchis
 • Sábháilteacht vacsaín COVID-19

Luath-thoircheas

Faigh eolas faoin gcúram is féidir leat a fháil go luath i do thoircheas, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

 • cá háit le cúram toirchis a fháil
 • roghanna toirchis neamhbheartaithe 
 • ag tabhairt aire do do shláinte go luath sa toircheas 

Toircheas déanach agus ag ullmhú don bhreith

Faigh eolas faoin gcúram is féidir leat a fháil go déanach i do thoircheas, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

 • bheith sláintiúil go déanach sa toircheas
 • seiceálacha rialta toirchis
 • cá huair ba cheart cuidiú práinneach a fháil
 • comharthaí go bhfuil tinneas linbh ag teacht ort

Aire a thabhairt do do leanbh nuabheirthe

Faigh eolas faoi chúram a thabhairt do leanbh nuabheirthe, lena n-áirítear an méid seo a leanas:

 • eolas maidir le leanbh a bheathú agus a ní
 • an fáth a mbíonn leanaí ag caoineadh agus cad is féidir leat a dhéanamh chun iad a shuaimniú
 • patrúin codlata leanaí agus leideanna le haghaidh codladh sábháilte
 • gnáthsheiceálacha sláinte

Beathú cíche

Faigh amach faoi na buntáistí a bhaineann le beathú cíche duit féin agus do do leanbh, agus conas beathú cíche a thosú.

Sláinte na máthar i ndiaidh na breithe

Faigh eolas faoi na hathruithe fisiceacha agus mothúchánacha a tharlaíonn i ndiaidh leanbh a bhreith agus an cúram is féidir leat a fháil.

Ábhar físeáin arna chruthú ag an Oifig Náisiúnta um Ionchuimsiú Sóisialta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) le Translate Ireland, Coláiste Dhochtúirí Teaghlaigh Éireann (ICGP), mychild.ie agus oibrithe cúraim sláinte eile.